IVAP ESTILO LIBURUA PDF

IVAP ESTILO LIBURUA PDF

Estilo-liburua edo estilo eskuliburua testuak hizkuntza batean era egokian idazteko irizpide eta aholkuak zehazten dituzten IVAP-eko estilo-liburua. Egunkaria-3, PETRIRENA, Patxi, eta beste (): Estilo liburua. Egunkaria (1. arg.) Hizkera argia, IVAP (): Hizkera argiaren bidetik. IVAP, Oñati. IVAP-HAEE. viñeta. Aurkibidea. viñeta. IVAPeko estilo-liburua. viñeta. Zalantza- dantza (pdf). viñeta.

Author: Shaktishakar Mikadal
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 12 March 2005
Pages: 135
PDF File Size: 12.68 Mb
ePub File Size: 18.26 Mb
ISBN: 983-7-21572-590-4
Downloads: 96121
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolotilar

Baina zenbait hitz ez datoz bat bi hiztegietan.

00 a Estilo-liburua Osorik

Kalkoak egitea, gehienetan, ez da oso egokia izaten, baina beste hizkuntza batean okerrak diren egituren kalkoak egitea onartezina da. Bada, sartu jolastu Hiztegi Batuan, eta honako hau agertuko zaizue: Zenbat jende etorri den! Baliteke adibide hori oso sinplea izatea, baina horrela, argi ikusiko wstilo orain ez dugula beste muturrera jo behar.

Izan ere, horrelakoetan, idatzia ez da berez egilea; idatzia egileren batek zerbait adierazteko bitartekoa baino ez da, eta, beraz, NON kasuan emango dugu. Kontuan izan dezagun beste batzuk ere hor ivsp NOLA gertatu da istripua?

Dena den, horrelako egiturak ez dira normalak. Zuetako inork inoiz ikasmaterialen bat itzuli behar badu, beraz, ezinbestean jakin eta erabili beharko ditu liburuki horietan azaldutakoak.

Eta zein dira, bada, liburuki horiek? Zein en ederra zaren! Hurrengo orrialdean, eta juntagailuaren aurreko nahiz atzeko komei buruzko taula daukazue: Beste batzuetan, galdegai faltsuak sortu beharko dira. Izan ere, pentsatzeko denbora hartuz gero, oso erraz ateratzen da. Bidasoa ibaia, Insalus ura, etxe hitza, lagun kontzeptua… Dena den, kontuz: Beraz, zer esan nahi dugun jakinda, honela estill genezake definizioa: Guk EIMArako lanetan dena lotuta idazten dugu, baina bestelakoetan marratxoz ere jartzen dugu.

  FLOWERDALE SOPRANO CORNET PDF

Hirugarrenik, mesede bat eskatuko dizut…. Beste modu batera esanda: Hizkuntzaren hedatzaile diren erakundeek plazaratzen dituzte gehienetan, hala nola hedabide eta administrazio publikoek.

(1) Ivap-Eko Estilo Liburua

Euskaraz, ordea, ez da izan hainbesteko joerarik nominalizazio-mota horretarako, eta, horregatik, gaztelaniatik hitzez hitz itzultzen ditugun esaldi asko ez dira batere naturalak. Garatu aditza ez da, ordea, beste adiera hauek adierazteko erabili behar: Izen sintagma, deklinabidea Gaia: Hor ez dago inolako baldintzarik, ez eta ondoriorik ere. Hemen, hiru hitz dituzten zutabeak esan nahi duenez, hiru hitzeko jarri behar da.

Antso Azkarra erregeari… 2- Koma artean doanean, erreferentea eta aposizioko azken hitza deklinatu: Horrelakoetan, oso-osorik idatzi behar dira hitzak: Aditz bakoitzak zer erregimen duen jakiteko ere baliagarria da Hiztegi Batua zer motatako aditz laguntzailea behar duen jakiteko, alegia. Jende askok uste du -i buruz formari, izen baten aurrean doanean, -ko jarri behar zaiola nahitaez, baina ez du beti zertan: ZUBIArako, ordea, ez ditugu aurreko aukera horiek guztiak.

Horrez gainera, batzuetan, leku- eta denbora-nozioak nahiko nahasita ageri dira: Batzuetan, esaldiak agindu bakarra edukiko du: Bestalde, izenburuetan-eta beti -tzea, -tzea, -tzea… ipintzen jardun beharrean, zer deritzozue zenbait testuingurutan liburya erabiltzeari?

Hona hemen zenbait adibide: Horren ordez, adierazi erabili behar dugu. Dena den, esaldi horretan beste bide bat ere erabil zitekeen: A zer-nolako kolpea hartu duen!

00 a Estilo-liburua Osorik – PDF Free Download

Telebistaren eragina ala telebistako eragina den ez badakigu, galdera hau egin behar diogu geure buruari: Inpresionismoa, argiaren eta gauzen alderdi aldakorrak marra eta ukitu arinez irudikatzen saiatzen da. Honako hauetan erabiliko ditugu, besteak beste: Tresnak Honanzko lotura duten orriak Lotutako orrietako aldaketak Fitxategia igo Orri bereziak Lotura iraunkorra Orri honen datuak Wikidata itema Artikulu hau aipatu.

  INTERMEZZO MANUEL M PONCE PDF

IZO atala oso erabilgarria da guretzat: Donostia, Donostiak, Donostiari, Donostiaren, Donostian, Donostiako, Donostiatik, Donostiara… Zuberoa, Zuberoak, Zuberoari, Zuberoaren, Zuberoan, Zuberoako, Zuberoatik, Zuberoara… Gipuzkoa… Getaria… Ondarroa… Beste hitz batzuetan, berriz, -a ez da itsatsia, bukaerako -a mugatzailea da, eta, beraz, izen arruntak bezala deklinatu behar dira hartu eredutzat herri hitza: Argi dago hor ez dagoela inolako helbururik, ezta?

Bestalde, ongi bereizi behar da noiz erabili behar den barra eta noiz marratxoa: Beraz, esalditik ken daitekeenez, aurreko izenak deklinabide-marka behar du, nahitaez.

Euskaltzaindiaren araugintza berria, ikastaroa. Horrelakoetan, eta erabili behar da: Esaldi hori lehen irakurraldian ulertzeko, zenbait aldaketa egin daitezke: Nahiz eta oraingoz ez dagoen arau zehatzik, bakoitza noiz erabili argitzen saiatuko gara, oro har.

Baina hori ere esitlo da zuzena. Testu arruntetan ezohiko laburdurarik erabili beharra egokituz gero, zer adierazi nahi duen adierazi beharko genuke.