BESTUURSAKKOORD ANTWERPEN PDF

BESTUURSAKKOORD ANTWERPEN PDF

Port of Antwerp (). [Online]. Available at [ accessed: ]. Stad Antwerpen (). Bestuursakkoord Antwerpen. Het Regime De Wever: Jan Blommaert over het Bestuursakkoord voor Antwerpen. Blonde, B., Van Dijck, M. F., & Vrints, A. (). weten dat het enige wat telt vooruitgeraken met Antwerpen is” (Beels) Belga ยท Antwerpen: Ontwerp-bestuursakkoord heet “De Grote.

Author: Fenrigrel Nejora
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 10 January 2010
Pages: 320
PDF File Size: 2.21 Mb
ePub File Size: 9.83 Mb
ISBN: 482-2-83489-500-7
Downloads: 84692
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dam

Dat project mag niet in gevaar komen. Door het herlokaliseren van de bestaande sportvelden kunnen een keerlus, een vrije tram- en busbaan en een parking gestuursakkoord personenwagens gerealiseerd worden. Tevens wordt ter hoogte van Keizershoek een Park en Ride voorziening voorgesteld om reeds de overstap op het openbaar in het suburbaan gebied mogelijk te maken.

Daarnaast benadrukte De Wever dat de dresscode in Antwerpen onveranderd blijft: Dat onder de naam Paars. Bart De Wever haalde als lijsttrekker De onderhandelingen hebben iets meer dan beestuursakkoord maand geduurd, nadat De Wever als formateur eerst uitgebreid de tijd had genomen om alle partijen met verkozenen een of meerdere keren te ontvangen voor verkennende gesprekken.

Bedrijvencampus opent zijn deuren in Sint-Truiden

De Bredabaan N1 wordt tussen Antwerpen en de Nederlandse grens geselecteerd als secundaire weg type III ontwerp van ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen. Na de voorstelling kreeg Bart De Wever nog een cadeau: Het stadsbestuur neemt zich voor de druk van het autoverkeer ernstig te verlichten, zonder echter de toegankelijkheid van de stad in gevaar te brengen. De open-ruimte-structuur kan als duidelijke begrenzing versterkt worden. Er is wederzijds respect en vertrouwen gegroeid. De eerste maanden gaan de moeilijkste zijn.

Contact Klantendienst Redactie Adverteren Solliciteren. Daarom stellen ze hun kieslijst open. Het gebied situeert zich ten noorden van het district Merksem en ten zuiden van het fort van Merksem. De Bredabaan vormt een noordelijke invalsweg naar Antwerpen.

Na die tweede verkennende gespreksronde verliepen de contacten tussen de verschillende partijen in alle discretie en kwam De Wever uiteindelijk op 19 november met het nieuws naar buiten dat N-VA formele onderhandelingen zou starten met Open Vld en sp.

  HER207 DATASHEET PDF

Reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden worden op de gewestplannen ingeschreven teneinde de realisatie van werken van openbaar nut mogelijk te maken of deze werken te beschermen of in stand te houden.

Het RSV neemt duurzame ontwikkeling als uitgangshouding, d.

Antwerpen – De Piratenpartij en de nieuwe progressieve partij Volt zullen in Antwerpen samen opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen in jouw gemeente: Het plangebied als deel van Keizershoek. De open-ruimte-structuur vormt een lineaire buffer corridor voor de activiteiten langs de spoorlijn.

Welkom op – BPA KEIZERSHOEK

Ook de andere partijen konden dat manoeuvre niet smaken. Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien had een coalitie met N-VA echter vooraf al afgewezen en lonkte naar een centrum links alternatief. N-VA bleef op 14 oktober de grootste partij in Antwerpen met 35 procent van de stemmen en 23 zetels in de gemeenteraad, nagenoeg hetzelfde resultaat als bij de grote overwinning die de partij in aan de macht had gebracht.

In plaats van eerst de poppetjes te plaatsen en dan pas in de openbaarheid te treden met een afgebakend programma, nodigen we de Antwerpenaars uit om mee te denken over de beste oplossingen voor deze stad en voor Europa. Grootwarenhuizen besruursakkoord grondgebied van Merksem en Schoten.

Antwerpen: Ontwerp-bestuursakkoord heet “De Grote Verbinding” en gaat voor “meest leefbare stad”

Het plangebied in relatie tot de stad. De tweede goederenspoorontsluiting van de haven zal de reserveringszone doorsnijden.

Door op die plaats een overstap naar het openbaar vervoer aan te bieden, kan door afname van het aantal wagens richting Antwerpen een bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de verkeers leefbaarheid van de Bredabaan en aan de bereikbaarheid van de stad.

Volt en de Piratenpartij zijn voorstanders van een participatieve democratie. Aanleg van een keerlus voor tram en haltes voor tram en bus. Onvoldoende voor een stabiel bestuur, verklaarde De Wever al snel. Het behoud van een gelijk aantal sportvelden staat voorop. De vrije tram- en busbaan op de Bredabaan vormen de noordelijke stamlijn van een bestaand of op korte termijn te ontwikkelen voorstedelijk openbaar vervoersnet.

  DE DMDOCUMENTS GEOKINO PDF

De Wever wil dan ook nog niks zeggen over aan wie de schepenposten worden toegewezen. Volt Europa werd opgericht door een Italiaan, een Franse en een Duitser. Het plangebied en zijn directe omgeving. De reserveringsstrook voor de grote ring tussen Merksem en Wommelgem maakt deel uit van de open-ruimte-structuur, die de begrenzing vormt van de voorstedelijke en stedelijke agglomeratie. De leden van de deelnemende partijen moeten dus nog groen licht geven en vooral bij SP.

Dit betekent dat de Bredabaan als drager van belangrijke fiets- en openbaar vervoerverbindingen zowel lokaal als bovenlokaal zal worden uitgebouwd. Totale oppervlakte plangebied B. De versterking van de open-ruimte-structuur betekent enerzijds een duidelijker begrenzing van de voorstad.

Inventaris van de bomen. Er wordt wel gesteld dat deze pas kan worden aangelegd indien de alternatieven optimalisering bestaande wegen door inrichtingsmaatregelen, het invoeren van maatregelen voor de ontlasting van het woon- en werkverkeer op het hoofdwegennet vooral de R1 en de uitbouw van het hoofdwegennet als netwerk van beide autosnelwegen uitputtend worden benut.

A en Open VLD vrijdag een akkoord bereikt om de stad Antwerpdn te gaan besturen tijdens de komende legislatuur Daarin stelt het toekomstige bestuur twee strategische ambities: Daarnaast hebben we een drang naar vernieuwing en willen we een transparant bestuur en participatieve democratie.

Dat is volgens de nieuwe Deurnese bestuursploeg van N-VA, sp. Ik ben blij dat iedereen de focus heeft gelegd op Antwerpen en niet op wat erbuiten gebeurt.